Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vladan:skypewebchat [2009/05/25 13:25]
vladan
vladan:skypewebchat [2009/05/25 13:26] (aktuální)
vladan
Řádek 1: Řádek 1:
 <html> <html>
-<iframe src="http://skwebchat.net/start?chat=UKwpaMLKSzpe&amp;width=750&amp;height=500" width="750" height="500" frameborder="0" style="padding:0px;border:0px"></iframe>+<iframe src="http://skwebchat.net/start?chat=UKwpaMLKSzpe&amp;width=700&amp;height=500" width="700" height="500" frameborder="0" style="padding:0px;border:0px"></iframe>
 </html> </html>